Předškolní děti

Cvičení je určeno pro děti ve věku 4 – 6 let. Děti cvičí již samostatně, bez přítomnosti doprovodu na hodině.

Nábor dětí zahajujeme v září, přihlašování probíhá do vyčerpání kapacity oddílu, výhradně na hodinách oddílu- kapacita pro cvičební rok 2018/19 je již bohužel naplněna! Přihlašování do oddílu – září 2019.

Cvičení je vedeno hravou formou a je zaměřeno na získávání a rozvoj základních pohybových dovedností, seznamování se s náčiním a nářadím, odstraňování psychických zábran a včleňování se do kolektivu stejně starých dětí, se kterými se učí spolupracovat. Po úvodním rozcvičení se děti seznamují se základy gymnastiky (prostná, cvičení na nářadí), atletiky (běhy,skoky, hod) a míčových her (házení a chytání míče, hry s míčem), v hodinách nechybí ani hry.

Cvičení probíhají 2 x týdně ve velké tělocvičně TJ.

Příspěvky:

  • 600,- Kč/pololetí 
  • 100 Kč SLEVA pro 2. a dalšího sourozence! – 500,- Kč/pololetí

(příspěvky zahrnují i  roční členskou známku 200,- Kč)

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Hlavní cvičitel oddílu:
PhDr. Ing. Milan Vojáček, email: milan.vojacek@nacr.cz, tel: 734 850 724

Cvičitelky:
Hanka Červenková, Lída Marešová, Anička Langrová