DĚKUJEME NSA, MHMP a MČ PRAHA 6 za FINANČNÍ PODPORU!

Národní sportovní agentura (NSA), Magistrát hl. města Prahy (MHMP) a Městská část Praha 6 (MČ P6) pravidelně finančně přispívají T. J. Sokol Praha – Břevnov, zejména  na činnost dětí a mládeže.  

V roce 2021 jsme obdrželi finanční podporu od:

  • NSA – příspěvek na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže a na provoz a údržbu objektu T. J.,
  • MHMP – příspěvek na činnost mládeže a seniorů, na provoz a údržbu objektu T. J.,
  • MČ P6 – příspěvky na činnost mládeže, seniorů a jednorázovou sportovní akci T-Mobile olympijský běh na Královce.

 

DĚKUJEME!

Logo městské části Praha 6