Jóga

Cvičení je určeno pro dospělé a mládež  15+.

Jóga sestává z tělesných cvičení (ásánů), řízeného dýchání a meditace.

Cvičení probíhají 2 – 3  x týdně* v malé tělocvičně TJ

Cvičitelé:

  • Ing. Irena Valníčková, email: irena.valnickova@seznam.cz
  • RNDr. Luděk Bouška, email: ludek@bouska.info
  • Gligor Manolevski, email: manolevski@volny.cz

*možno střídavě chodit na zdravotní tělesnou výchovu, bodystyling, Pilates, celkem max. 3 hodiny týdně

Pondělní jóga 10:15-11:15:

Charakteristika a náplň lekcí jógy. Jsem „odchovancem“ Bihárské školy jógy, jejímž představitelem je šrí Satynánda. Je to jedna ze směru Hathajógy, využívající speciální rozcvičení, gymnastiky jógy (pavana-muktásana, pavana = vzduch, muktásana = uvolnění). Lekce této jógy je vhodná pro všechny věkové skupiny, vyjma malých dětí. Kromě této jógy využívám také často prvků Iyengarové jógy, která využívá různých pomůcek, jako jsou pásky, bloky, polštáře, židlí atd., k ulehčení či usnadnění pozic. Protože členové mé lekce jsou většinou staršího věku, využívám při zahájení lekce důkladné rozcvičení. Dále využíváme relaxační a dechová cvičení někdy i mantry a také informace o pročišťovacích technikách. Silnou části Bihárské školy je KRYJA JÓGA, jejímž tvůrcem je šrí Satyánanda. Kryja jóga je důležitým prvkem na cestě za cílem jógy. Ale Kryja jóga vyžaduje už vyspělejší cvičence, protože vyžaduje u adeptů vyšší schopnost koncentrace.

Pondělní jóga 20:00-21:00:

Jóga v pondělí večer je určena pro začínající i pokročilé. Vše při hodině je vysvětlováno a je možné si zvolit snadnější i obtížnější varianty. Vycházíme ze směru „Jóga v pohybu“, což je pojetí podle Iyengara. Cvičení jógových pozic v pohybu má výhodu, že nemůže dojít k přetížení některých partií těla. Současně vždy v hodině praktikujeme dechová cvičení. Správné dýchání nám přináší zdraví. Dech je také spojnicí mezi tělem a myslí, mezi emocemi a rozumem. My potřebujeme zklidnit mysl, zvládat napětí a stresy života a být si více vědomi sami sebe.

Úterní jóga:

Úterní jóga je převážně pro začátečníky a sestává z tělesných cvičení (ásan), řízeného dýchání a meditace. Pět Tibeťanů stimuluje plný tok energie všemi čakrami a oživuje nervy, orgány a žlázy. Pondělní cvičení je jógou v denním životě pro mírně pokročilé. Sestává z tělesných cvičení (hathajóga), porozumění dechu a vnímání svého těla i mysli.