Kondiční cvičení muži

Oddíl pro dospělé  a mládež 15+.

Kondiční kruhový trénink pro muže je cvičením lehčí až střední náročnosti. Je zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Po úvodním zahřátí následuje posilování, převážně s vahou vlastního těla, hodina končí závěrečným protažením s relaxací.

Cvičení probíhají 1 x týdně* v malé tělocvičně TJ.

Příspěvky:

  • dospělí:
    • 1 100,- Kč /1. pololetí (roční členská známka 500,- Kč + pololetní oddílový příspěvek)
    • 600,- Kč/2. pololetí (pololetní oddílový příspěvek)
  • mládež (do 18 let*) – SLEVA! (*včetně roku dosažení 18 let)
    • 600,- Kč/pololetí   (včetně roční členské známky 200,-)

Vedoucí oddílu:
Ing. arch. Hana Peckelová, email: peckelova@seznam.cz, tel: 723 944 346

*jako další hodinu v týdnu je možné využít pondělní individuální posilovnu nebo střídavě navštěvovat i hodiny jógy, zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry,  celkem max. 3 hodiny týdně