Moderní tanec a jazz s Helenou Peer – činnost oddílu pozastavena

Moderní tanec a jazz pro začátečníky a mírně pokročilé. Lekce kombinují techniky moderního tance a jazzu. Po krátkém zahřátí se věnujeme cvičení na zemi, na místě i s pohybem do prostoru. Závěr je věnován taneční variaci a strečinku.

 

Příspěvky:

(příspěvky jsou včetně roční členské známky  500,- Kč)

  •  1 100,- Kč/ 1.pololetí 
  •     600,- Kč/2. pololetí

 

Lektorka:
MgA. Helena Peerová, email: helena.peerova@gmail.com, tel: 606 872 200