Nácvik sletové skladby Mravenci

https://sokol.eu/slet-2024-skladba-mravenci