Předškolní děti

Cvičení je určeno pro děti ve věku 4 – 6 let. Děti cvičí již samostatně, bez přítomnosti doprovodu na hodině.

Cvičení je vedeno hravou formou a je zaměřeno na získávání a rozvoj základních pohybových dovedností, seznamování se s náčiním a nářadím, odstraňování psychických zábran a včleňování se do kolektivu stejně starých dětí, se kterými se učí spolupracovat. Po úvodním rozcvičení se děti seznamují se základy gymnastiky (prostná, cvičení na nářadí), atletiky (běhy,skoky, hod) a míčových her (házení a chytání míče, hry s míčem), v hodinách nechybí ani hry.

Cvičení probíhají 2 x týdně ve velké tělocvičně TJ.

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Hlavní vedoucí oddílu:

  • Pondělí: Anna Daenekindt Langrová, anna.langrova@seznam.cz
  • Čtvrtek: Ing. Irena Valníčková, irena.valnickova@seznam.cz

Cvičitelé/Cvičitelky:

Hana Červenková, Mgr. Anna Daenekindt Langrová, Ondřej Sedláček (PO), Ing. Irena Valníčková