Předškolní děti

Cvičení je určeno pro děti ve věku 4 – 6 let. Děti cvičí již samostatně, bez přítomnosti doprovodu na hodině.

Pro velký zájem je na cvičební rok 2019/20 oddíl rozdělen do 2 skupin – skupina I. má cvičení v pondělí a skupina II. cvičí ve čtvrtek, vždy 17-18 hod. Da každé skupiny bude možné zapsat max. 40 dětí.

Zápis proběhne v prvním zářijovém týdnu (2. – 5.9.), a to pondělí až čtvrtek od 14 do 16 hod. a od 18 do 20 hod. Zápis provede zákonný zástupce (není nutná účast dítěte). Následně bude možno zapsat děti přímo v hodinách (do vyčerpání kapacity).

Cvičení začne v týdnu od 9. září.

Cvičení je vedeno hravou formou a je zaměřeno na získávání a rozvoj základních pohybových dovedností, seznamování se s náčiním a nářadím, odstraňování psychických zábran a včleňování se do kolektivu stejně starých dětí, se kterými se učí spolupracovat. Po úvodním rozcvičení se děti seznamují se základy gymnastiky (prostná, cvičení na nářadí), atletiky (běhy,skoky, hod) a míčových her (házení a chytání míče, hry s míčem), v hodinách nechybí ani hry.

Cvičení probíhají 2 x týdně ve velké tělocvičně TJ.

Příspěvky:

  • 600,- Kč/pololetí 
  • 100 Kč SLEVA pro 2. a dalšího sourozence! – 500,- Kč/pololetí

(příspěvky zahrnují i  roční členskou známku 200,- Kč)

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Hlavní cvičitel oddílu:

Změna vedoucího oddílu Předškolní děti od 1. 1. 2020:

  • K 20.12. 2019 ukončil funkci vedoucího oddílu Předškolní děti PhDr. Ing. Milan Vojáček.
  • Od 1. 1. 2020 nově vedoucí oddílu Předškolní děti MgA. Helena Peerová, tel. 606 872 200, e-mail:  helena.peerova@gmail.com.

Cvičitelky:

Hanka Červenková, Lída Marešová, Mgr. Anička Langrová