Rodiče a děti

Cvičení je určeno pro děti ve věku 2 – 3 let. Dítě cvičí společně s rodičem (prarodičem či jinou osobou starší 18 let).

Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou her a říkánek. Je zaměřeno na získávání a rozvoj základních pohybových dovedností a orientace v prostoru, rozvíjení jemné motoriky, seznamování se s náčiním a nářadím. Snahou je odstraňování psychických zábran při včleňování dětí do kolektivu stejně starých dětí. Děti se učí osamostatňování a spolupráci se svými vrstevníky i dospělými.

Cvičení probíhají 1 x týdně ve velké i malé  tělocvičně TJ:

  • ČTVRTEK 10:00 – 11:00  2leté děti
  • ČTVRTEK  11:00 – 12:00  3leté děti

Dítě i dospělá osoba musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv nebo přezutí do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Hlavní cvičitelka oddílu:
Ing. Irena Valníčková,  tel: 606 627 687, email: irena.valnickova@seznam.cz