Sportovní všestrannost pro mladší žactvo

Cvičení je určeno pro žactvo ZŠ (1. – 5. tř.) – chlapce a děvčata ve věku (6) 7 – 11 let  

Nábor dětí provádíme v průběhu celého školního roku, do vyčerpání kapacity oddílů. Nikdy není pozdě začít sportovat. Neklademe důraz na sportovní výkon, snahou je získat děti pro pravidelnou pohybovou aktivitu.

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost) a dovedností. Obsahem lekcí jsou základy gymnastiky (cvičení s náčiním a na nářadí), atletiky (běhy, skoky, hody), míčových her (zdokonalování dovedností s míčem rukama a nohama) a výchova v duchu pro fair play. Ve cvičebních lekcích nechybí pohybové hry, míčové hry, sportovní hry a soutěže družstev (štafety apod.). Účastníme se i atletických závodů a závodu v plavání v rámci župního přeboru ve sportovní všestrannosti ČOS.

Cvičení probíhají 2 x týdně* ve velké tělocvičně TJ.

Děti chodí na cvičení ve sportovním oblečení a sportovní obuvi vhodné do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Hlavní cvičitel oddílu:

  • Mgr. Pavel Tichý, Ph.D, email: ptichy@sokol.eu, tel: 776 003 983

Cvičitelky:

PaedDr. Vanda Marušová, Ing. arch. Hana Peckelová, Eva Kohoutová, Hana Červenková, Mgr. Petra Škulková Raymanová

*3.  hodinu v týdnu děti mohou chodit na futsal, florbal