Žactvo/sportovní všestrannost

Cvičení je určeno pro žactvo ZŠ (1. – 7. tř.) – chlapce a děvčata ve věku (6) 7 – 13 let  

Nábor dětí provádíme v průběhu celého školního roku, do vyčerpání kapacity oddílu.  Nikdy není pozdě začít sportovat. Neklademe důraz na sportovní výkon, snahou je získat děti pro pravidelnou pohybovou aktivitu.

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj sportovních dovedností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost). Obsahem hodin jsou základy gymnastiky (prostná, cvičení na nářadí),  atletiky (běhy, skoky, hody), míčových her (rozvoj a průprava práce s míčem – přihrávky, driblink, střelba na koš), výchova ke smyslu pro fair play. V hodinách nechybí sportovní hry a soutěže družstev (štafety apod.). Každoročně se účastníme atletického čtyřboje a závodu v plavání v rámci župního přeboru ve všestrannosti ČOS.

Cvičení probíhají 2 x týdně* ve velké tělocvičně TJ.

Děti musí mít na cvičení sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nesmí dělat černé šmouhy)!

Hlavní cvičitelka oddílu:

  • PaedDr. Vanda Marušová, email: v.marusova@seznam.cz, tel: 728 918 627

Cvičitelky:

Ing. arch. Hana PeckelováEva Kohoutová, Hana Červenková, Mgr. Petra Raymanová

*3.  hodinu v týdnu děti mohou chodit na futsal, florbal, pohybové hry dívky