PODPORUJÍ NÁS

Národní sportovní agentura, Městská část Praha 6 a Magistrát hl. města Prahy každoročně podporují T. J. Sokol Praha – Břevnov, zejména činnost dětí a mládeže a činnost seniorů, a pravidelně přispívají na provoz a údržbu T. J. Městská část Praha 6 přispívá naší jednotě i na jednorázové akce, např. T-Mobile olympijský běh. Stejně tak tomu je i v roce 2024.

DĚKUJEME!

O SOKOLE PRAHA-BŘEVNOV

Tělocvičná jednota (dále jen T.J.) Sokol Praha-Břevnov je sportovní organizace, tzv. pobočný spolek spolku Česká obec sokolská. V současné době máme více než 400 členů ve věku od 2 let až po seniory, cca polovinu členů tvoří děti a mládež do 18 let. Sportovní činnost provozujeme ve dvou tělocvičnách T.J. na adrese Heleny Malířové 14, Praha 6-Břevnov. Cvičení vedou kvalifikovaní cvičitelé a trenéři 1. – 3. třídy různých odborností. Nábor nových členů probíhá celoročně.

Oddíly všestrannosti

Oddíly všestrannosti jsou určeny široké veřejnosti bez ohledu na sportovní výkonnost. Cílem je získat pohybovou obratnost a osvojit si základy různých druhů sportů.

Sportovní oddíly

Sportovní oddíly jsou registrované ve sportovních svazech nebo uniích, zaměřují se na sportovní výkon a jejich členové se pravidelně účastní sportovních soutěží.

PROZKOUMEJTE NAŠI SOKOLOVNU

Prozkoumejte T.J. Sokol Praha-Břevnov prostřednictvím virtuální prohlídky! A pokud máte zájem si k nám zaskočit naživo, kontaktujte nás a přijďte si vyzkoušet některou z našich hodin.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Projděte si naše prostory, prohlédněte si naše tělocvičny a omrkněte sportovní náčiní kdykoliv, kdy Vám to vyhovuje.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

U nás si zacvičí všichni. Nabízíme hodiny pro rodiče a děti, předškolní děti, mladší a starší žactvo i dospělé.