PODPORUJÍ NÁS

Národní sportovní agentura, Magistrát hl. města Prahy a Městská část Praha 6 každoročně podporují T. J. Sokol Praha – Břevnov, zejména činnost dětí a mládeže a činnost seniorů, a pravidelně přispívají na provoz a údržbu T. J.

DĚKUJEME!

O SOKOLE PRAHA-BŘEVNOV

Tělocvičná jednota (dále jen T.J.) Sokol Praha-Břevnov je sportovní organizace, tzv. pobočný spolek spolku Česká obec sokolská. V současné době máme více než 400 členů ve věku od 2 let až po seniory, cca polovinu členů tvoří děti a mládež do 18 let. Sportovní činnost provozujeme ve dvou tělocvičnách T.J. na adrese Heleny Malířové 14, Praha 6-Břevnov. Cvičení vedou kvalifikovaní cvičitelé a trenéři 1. – 3. třídy různých odborností. Nábor nových členů probíhá celoročně.

Oddíly všestrannosti

Oddíly všestrannosti jsou určeny široké veřejnosti bez ohledu na sportovní výkonnost. Cílem je získat pohybovou obratnost a osvojit si základy různých druhů sportů.

Sportovní oddíly

Sportovní oddíly jsou registrované ve sportovních svazech nebo uniích, zaměřují se na sportovní výkon a jejich členové se pravidelně účastní sportovních soutěží.