Poděkování

Děkujeme všem členům T. J., kteří včas uhradili příspěvky a podpořili naši jednotu v této nelehké době.