POZVÁNKA na „Noc sokoloven“ 12. 6. 2020

Vážené sestry, vážení bratři a vážení přátelé a příznivci Sokola, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční „NOC SOKOLOVEN“, kterou pořádá naše T. J. Sokol Praha – Břevnov, na adrese Heleny Malířové 14, Praha 6, v pátek dne 12. června 2020 od 18:00 hod Letošním společným tématem je znak Sokola. V květnu před 200 lety se narodil jeho autor – Josef Mánes. Oslavíme výročí tohoto českého malíře právě tím, že netradičně v rámci programu „Noci sokoloven“ ztvárníte znak Sokola.

Program

  • 18:00 – 19:00 hod sportovní aktivity na stanovištích pro děti a mládež
  • 19:00 – 19:15 hod ztvárnění znaku Sokola
  • 19:15 – 20:00 hod prezentace vytvořených znaků Sokola, sportovní aktivity na stanovištích pro dospělé
  • 20:00 – 21:00 hod aerobik s lektorkou Lucií Ajchlerovou (velká tělocvična)
  • 20:00 – 21:00 hod jóga s lektorem Luďkem Bouškou (malá tělocvična)
  • 21:00 – 23:00 hod míčové hry, stolní tenis dle výběru účastníků Noci sokoloven
  • 23:00 – 24:00 hod futsal – smíšené týmy Malé občerstvení zajištěno.

Na akci Vás srdečně zve Výbor T. J. Sokol Praha – Břevnov!!!