Příspěvek z programu Aktivní město (AM) pro děti a mládež do 18ti let

Stejně jako v loňském roce můžete na cvičení u nás využít pro děti příspěvek z Aktivního města.

V případě, že příspěvek od AM využijete, uhraďte příspěvky T. J. na dítě rovnou ponížené o částku 600 Kč.

Obdržený voucher od AM odešlete na email kmezerova.sokol@seznam.cz. Odeslání voucheru je podmínkou pro platbu příspěvku.