Sokolský běh republiky – 12. 12. 2020

V letošním roce proběhl již druhý ročník Sokolského běhu republiky. Vzhledem k opatřením nařízeným Vládou ČR neproběhl běh v daném termínu 28. řijna, kdy  oslava vzniku republiky byla pojata alespoň individuální výzvou, do které se mohli zapojit běžci v jakoukoliv hodinu a na jakémkoliv místě sdílet svůj běh na Facebookové stránce, která je pro to určená.

Druhý předpokládaný termín Sokolského běhu republiky byl stanoven na 28. listopadu, kdy stále platila taková opatření, že nemohly proběhnout závody při velkém počtu závodníků.

V Praze a několika dalších městech se tedy závody konaly až na třetí termín 12. prosince, kdy se starovalo po skupinách 40 závodníků.

Za T. J. Sokol Praha – Břevnov se v kategorii mladších dětí zúčastnil Vasilii Bedniakov. Krásným časem 3:44,0 min obsadil 7. místo v této kategorii a zároveň 5. místo za chlapce a svůj věk.

Na trati hlavního závodu (6, 7 km se 4 km stoupání) jsem se zúčastnila já, Eva Kohoutová, s časem 54:23,0 min, který znamenal 130. celkové místo ze všech soutěžících, 51. místo ze všech žen a 35. místo v mé věkové kategorii.

Díky skvělé přípravě a zázemí organizátorů, atmosféře  po celou dobu závodu (včetně hudebního doprovodu „Když nemůžeš, přidej víc…“) a nádherným panoramatům po každém stoupání, utekl závod i přes počty kilometrů velmi rychle.  Už se těšíme na další ročník!

Za T. J. Sokol Praha – Břevnov

Eva Kohoutová