Úhrada příspěvků na cvičební rok 2022/2023, splatnost do 30.9.2022

Příspěvky v naší jednotě se skládají ze dvou složek:

členské příspěvky/členská známka – platí se vždy na kalendářní rok (leden – prosinec)

oddílové příspěvky – platí se vždy na cvičební rok (září – červen)

Stávající členové mají členské známky platné až do prosince tohoto roku, v září tedy platí pouze oddílový příspěvek. V lednu budou vyzváni k úhradě členské známky na rok 2023. 

Noví členové hradí v září 2022 členskou známku na rok 2022 + oddílový příspěvek, v lednu hradí členskou známku na rok 2023.

V následující tabulce naleznete rozdělení oddílů, výši příspěvků a číslo účtu: rozdělení oddílů 2022_2023

Při platbě uveďte do zprávy pro příjemce jméno člena a oddíl.

SPLATNOST PŘÍSPĚVKŮ JE DO 30. 9. 2022.