Večerní lekce jógy

Od 2. pololetí nově otevíráme oddíl jógy se zkušeným cvičitelem Luďkem Bouškou.

Cvičíme pravidelně vždy v pondělí 20:30 – 21:30 h.

První lekce proběhne 31. 1. 2022 v malé tělocvičně naší T. J. (H. Malířové 14).

Registrujte se, prosím, na emailu kmezerova.sokol@seznam.cz! První lekce je zdarma!

Těšíme se na vás!