Příspěvky

ČLENOVÉ T.J. PLATÍ POLOLETNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY (v září za 1. pololetí a koncem ledna za 2. pololetí) podle oddílu* A ROČNÍ ČLENSKOU ZNÁMKU (v září) za 200 Kč –  děti, mládež a senioři 65+ či za 500,- Kč –  dospělí 19+. Členové TJ jsou při cvičení pojištěni!

NEČLENOVÉ T.J. si mohou platit i jednotlivé hodiny, CENA SAMOSTATNÉ HODINY JE  100,- Kč. Nečlenové oddílů nejsou při cvičení pojištěni!

č. účtu T.J.: 161691359/0800

ODDÍL ČLEN I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ
RODIČE A DĚTI (R+D) 1 dítě + dospělý 800 800
2 sourozenci + dospělý 1200 1200
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, ŽACTVO
(VŠESTRANNOST, POHYBOVÉ HRY dívky
FLORBAL přípravka
FUTSAL přípravka)
1 dítě 600 600
každý další sourozenec 500 500
SENIOR FIT dospělý 19 + 1100 600
senioři 65 + 600 600
ZDRAVOTNÍ TV
FIT MAMINKY
BODYSTYLING
JÓGA
SALSA, MODERNÍ TANEC
KONDIČNÍ cv. muži, Individ. POSILOVNA
REKREAČNÍ FLORBAL
SPORTOVNÍ HRY – futsal, st. tenis
REKREAČNÍ FOTBAL
členky oddílu R+D 600 600
matky na MD 900 600
mládež do 18 600 600
dospělí 19+ 1100 600
senioři 65+ 600 600
STOLNÍ TENIS rekreační hráči dospělí 19 + 1100 600
senioři 65 + 600 600
STOLNÍ TENIS soutěžní hráči dospělí 19 + 1500 1000
senioři 65 + 1200 1000
BREAK DANCE mládež do 18 1200 1000
dospělí 19 + 1500 1000