Příspěvky

ČLENOVÉ T. J. PLATÍ ROČNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY (v září na celý cvičební rok) podle oddílu* A ROČNÍ ČLENSKOU ZNÁMKU (v září) za 200 Kč –  děti, mládež a senioři 65+ či za 500,- Kč –  dospělí 19+. Členové T. J. jsou při cvičení pojištěni!

NEČLENOVÉ T.J. si mohou platit i jednotlivé hodiny, CENA SAMOSTATNÉ HODINY JE  100,- Kč. Nečlenové oddílů nejsou při cvičení pojištěni!

č. účtu T.J.: 161691359/0800

Výše příspěvků na rok 2021/2022 k nahlédnutí v této tabulce.